Predávate na WarriorPlus?

Jedným z mojích obľubených trhov kde sa predávajú produkty či už vlastné, alebo affiliate produkty je WarriorPlus. Výhodou tohto formátu je celkom prehľadné a jednoduché zadávanie produktov, vytváranie sales funnelov a dobrý reporting.

Ešte nedávno bolo možné ponúkať aj produkty zdama – super pre budovanie vlastného listu / databázy, ale žiaľ už to nie je možné. Free produkty už nie sú viditeľné na marketplace a teda nepritiahnu žiadnych poteciálnych kupujúcich.

Ako teda čo najrýchlejšie vybudovať vlastný list keď nemôžme ponúknuť produkt zdarma?

Jednou s možností je ponúknuť jednoduchý report, ebook alebo aj software za veľmi nízku sumu, povedzme $1 – $5 dolárov. Samozrejme, malo by ísť o Váš vlastný produkt, nie MRR, RR alebo PLR. Ak už chcete použiť nejaký PLR ebook, report – mali by ste ho upraviť, modifkovať, aby ste z neho urobili originál!

Ďalší tip: dajte si napríklad napísať súbor článkov po 5 alebo 10ks a môžte ich predať s právami PLR a súčasne vybudovať vlastný list!

No a na záver, tu je môj profil na WarriorPlus.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: